SVERIGE SOM NATOMEDLEM - HUR KOMMER DET ATT MÄRKAS?

torsdag 30 mars 2023 12:00 - 13:00 , Borgen Restaurang och Festsalar, Orphei Drängars Plats 1, 75311 Uppsala, Sverige
Talare:

  Anders Brännström  

Anders Brännström är f.d. generalmajor och arméchef och nu anställd som strategisk rådgivare vid säkerhetsföretaget Basalt.