HJÄRTSJUKDOMAR HOS BARN

torsdag 4 maj 2023 12:00 - 13:00 , Borgen Restaurang och Festsalar, Orphei Drängars Plats 1, 75311 Uppsala, Sverige
Talare:

 Anders Jonzon  

Anders Jonzon, barnläkare med inriktning på neonatal intensivvård samt barnkardiologi. Intensivvårdsverksam inom helikopterverksamheten i Uppsala från 1994-2015. Anställd på Akademiska sjukhuset till år 2000 och därefter på Karolinska sjukhuset med fortsatt verksamhet i Uppsala. Disputerad 1972 (blir jubeldoktor i maj!)