SCHIMPANSEN – VÅR NÄRMASTE SLÄKTING

torsdag 25 maj 2023 12:00 - 13:00 , Borgen Restaurang och Festsalar, Orphei Drängars Plats 1, 75311 Uppsala, Sverige
Talare:

Tomas Bergström

Tomas Bergström är docent i molekylär genetik och forskare vid Institutionen för husdjursgenetik vid SLU. Han har i sin forskning bl.a. studerat schimpansen, ett djur som blev medialt vid senaste årsskiftet då flera av dem rymde från Furuviks djurpar