Presidentens hälsning

måndag 20 mars 2023

Under hösten 2022 lade vi alla gemensamt ner ett stort arbete på att inleda vår samverkan med Uppsala Carolina Rotaryklubb. Jag och deras president Bibbi Smide sammanställde våra önskemål och från i januari i år 2023 sjösattes samarbetet. Att vi har våra möten med två presiderande personer i varsin presidentkedja är vi nog ensamma om i Sverige. Banbrytande i ett givande samarbete ser vi framtiden an med stor nyfikenhet. Nya lunchsällskap och många runt borden ger oss alla och även våra föreläsare en fin förutsättning att ta del av ny kunskap som luncherna i Rotary alltid gör.

Vårt arbete att göra gott fortsätter med förberedelser inför höstens end polio now-konsert och genom de årliga bidrag vi lämnar till Mutomoprojektet, Rotary foundation och verksamheten inom Uppsala Peace center. Vi är också i startgroparna för vårt nya gemensamma projekt mellan Carolina och Norra, att se om vi kan utveckla en erfarenhetsbank att erbjuda SIU, Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala som arbetar för information, kommunikation och integration. SIU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. Mer om detta längre fram.

Varmt välkommen till vår Rotaryklubb. Ta gärna med en gäst och kom till våra torsdagsluncher!

Anna Ehn President 2022/2023

Uppsala Norra Rotaryklubb